HYPERVIEW GLASSFORM

HYPERVIEW GLASSFORM je  progresívna šošovka , která spojuje výhody tradičného materiálu - ako je sklo, s novodobou technológiou FreeForm.

S ohľadom na technológiu FreeForm je šošovka HYPERVIEW GLASSFORM oveľa lepšia, než minerálna progresívna šošovka s klasickou konštrukciou. 

HYPERVIEW GLASSFORM ponúka:

       • širšiu oblasť na diaľku, blízko a strednú vzdialenosť v porovnaní so šošovkami s klasickou konštrukciou (vonkajšia progresia)
       • pohodlné videnie vo všech smeroch, bez výmeny okuliarov

Je prirodzene odolná proti poškriabaniu.

HYPERVIEW GLASSFORM je určená:

• uživatelom progresívnych šošoviek,ktorí očakávajú dobre videnie na rôzne vzdialensoti videnia
• ľuďom, kterí pracujú v ťažkých podmienkach
• pro každodenné použitie
 

Copyright JAI KUDO 2010 - 2023