TECHNOLOGIE

FreeForm Technology
Technológia FreeForm je najlepšia a najpresnejšia meóda výroby okuliraových šošoviek. Povrch šošovky je presne vymodelovaný výkoným prístrojom bod po bode, tak sa ovplyvnia jej optické parametre, ako aj estetická stránka šošoviek.
 
DRT Pro -   DIGITAL RAY TECHNOLOGY Pro
Technológia DRT berie do úvahy viac parametrov, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu zón videnia v šošovkách:
  • individuáknu vzdialenosť na čítanie
  • binokulárne videnie
  • spôsob nosenia okuliarov 
 

Mapy rozloženia dioptrií sú konštruované z údajov pre každé oko zvlášť a potom sa prepočítavajú na obe oči. Výpočet prednej vlnoplochy, čiže výpočet priebehu svetelného lúča cez šošovku v závislosti na polohe pozorovaného objektu, poskytuje užívateľovi progresívnych šošoviek kvalitné videnie ako do diaľky, tak aj do blízka. V tomto modernom výrobnom procese sú brané do úvahy všetky parametre užívateľa. Vďaka tomu vzniká unikátny povrch progresívnych šošoviek, presne na mieru potrieb užívateľa, s prihliadnutím k optimalizácii dioptrie a bočného skreslenia. Zlúčenie technológií DRT a vývojovej technológie FreeForm umožňuje optimalizovať povrch šošovky bod po bode. Výsledkom tohto výrobného procesu je vyrobenie progresívneho povrchu šošovky s dokonalou presnosťou a maximálne zindividualizovanej šošovky, ktorá poskytuje vynikajúce optické vlastnosti a najvyšší komfort videnia.


MEDZI VÝHODY POUŽITIA TECHNOLÓGIE DRT PATRÍ:

• variabilný inset
• ostré a pohodlné videnie v každom smere
• optimalizácia progresívneho povrchu šošovky s ohľadom na koreláciu medzi jedným a druhým okom – ostré binokulárne videnie
• veľmi široké pole videnia do diaľky, do blízka a na strednú vzdialenosť
• optimalizácia bočných aberácií
• eliminácia nežiaducich optických efektov pri vyšších dioptriách

LSA Pro  -  Lifestyle Advanced Technology

Technologie LSA Pro, LSA, LS zohľadnia životný štýl užívateľa okuliarov. Náš zrak inak pracuje pri chôdzi, inak pri sledovaní televízie alebo používaní telefónu. Životný štýl je zárukou optimálneho výberu zón videnia pre životný štýl každhého klienta v každej situácii.

EFA  -  Eye Frame Adjust

Technológia EFA zaistí precízny výber dĺžky kanálu progresie s ohľadom na parametre rámu a vizuálny komfort klienta. Dĺžka progresie je rozhodujúca pre pohodlné užívanie okuliarov - mimo iné ovplyvňuje šírku zóny videnia. EFA je istota, že zorné pole videnia bude optimálne vyrobené.

 

Copyright JAI KUDO 2010 - 2023