HYPERVIEW LIFESTYLE

HYPERVIEW LIFESTYLE sú prvé progresívne šošovky z ponuky JAI KUDO, u ktorých je použitá inovatívna technológia DRT. Tá umožňuje pokročilé numerické projektovanie povrchu šošovky, naviac technológia FreeForm zaručuje vysokú presnosť jeho vykonania.

Vďaka samotnej myšlienke, inovatívnemu prístupu a použitiu novodobého optického inžinierstva, sme na základe skúmania preferencií nosenia okuliarov u užívateľov vytvorili takú konštrukciu šošoviek, aby zohľadnila okrem iného aj životný štýl užívateľa, jeho pracovné podmienky a navyše tiež jeho záľuby alebo doterajšie skúsenosti s nosením progresívnych šošoviek.

HYPERVIEW LIFESTYLE je progresívna šošovka vytvorená na základe novátorskej myšlienky, ktorá sa zakladá na výbere profilu progresívneho povrchu pre individuálny životní štýl konkrétnej osoby. Na základe tejto koncepcie samotný optik, podľa rozhovoru s klientom, určí druh progresívnych šošoviek tak, aby splnili očakávania klienta v oblasti prirodzeného, výrazného a pohodlného videnia. Výber profilu na každodenné zrakové chovanie umožňuje ponúknuť zákazníkovi také šošovky, ktoré sú optimálne zladené s jeho životným štýlom a zaručujú jasné a slobodné videnie práve v tých oblastiach, ktoré sú nim preferované.
 

Formuláre

 

ŠOŠOVKY HYPERVIEW LIFESTYLE SÚ K DISPOZÍCII V DVOCH
KONŠTRUKČNÝCH VARIANTOCH: CITY A HORIZON.


CITY STYLE je konštrukcia vhodná pre začínajúcich presbyopov, ktorí očakávajú pohodlné a univerzálne videnie na všetky vzdialenosti.
Šošovky s konštrukciou City Style sú ideálne:
• pre užívateľov rovnomerne používajúcich každé zorné pole
• k vykonávaniu bežných činností v domácnosti (upratovanie, varenie)
• k práci na počítači


HORIZON STYLE je ideálne riešenie pre skúsených presbyopov, ktorí už majú dobre definované zrakové preferencie a hlavne očakávajú dokonalé videnie do diaľky a do blízka.
Šošovky s konštrukciou Horizon Style sú ideálne:
• pre šoférov
• pre aktívnych ľudí, športovcov
• pre tých, ktorí dávajú prednosť oblasti do blízka
• na dlhšie čítanie

V čom spočíva jedinečnosť HYPERVIEW LIFESTYLE? Predovšetkým v prispôsobení samotnej šošovky k životným aktivitám jednotlivých zákazníkov a ich individuálnym potrebám v oblasti videnia. Preto je HYPERVIEW LIFESTYLE individuálnou šošovkou v plnom slova zmysle.
 

 
DIGITAL RAY TECHNOLOGY je vysoko moderná technológia modelovania povrchu založená na závislosti oko - progresívna šošovka, ktorá v spojení s FreeForm technológiou, širokým systémom merania a výpočtom prednej vlnoplochy tvorí progresívnu šošovku s mimoriadne zložitou štruktúrou. FreeForm technológia je založená na najnovšom vývoji v oblasti inštrumentálnej optiky. Šošovka už nie je len výrezom gule, ale je tvorená veľkým počtom zón, nazývaných areas, ktoré tvoria veľmi zložitú geometrickú štruktúru definovanú v troch rozmeroch: x, y, z. Povrch šošovky je modelovaný bod po bode výkonným nástrojom s veľkou presnosťou s prihliadnutím k individuálnym parametrom užívateľa.

ŠIRŠIE POLE VIDENIA

Umiestnenie progresie na vnútornej strane šošovky sa vyznačuje širšími zornými poľami v porovnaní s klasickou vonkajšou progresiou. Je to spôsobené tým, že zóna progresie v šošovkách je bližšie k oku o cca 3 mm. Pri tomto umiestnení progresie sú všetky zorné polia (diaľka, blízko a stredná vzdialenosť) širšie, čo znateľne ovplyvňuje komfort užívania týchto šošoviek.

Technológia DRT je založená na analýze každej šošovky s prihliadnutím k binokulárnemu videniu. DRT umožňuje užívateľovi výrazné videnie pri pohľade cez rôzne časti šošovky v rôznych smeroch.
Pokročilý systém merania pri projektovaní šošovky využíva tieto parametre:
• pupilárna dištancia
• dioptrie do diaľky a blízka
• výška zreníc
• inklinačný uhol
• uhol prehnutia rámu
• vrcholová vzdialenosť šošovky od oka – vertex

Mapy rozloženia dioptrií sú konštruované z údajov pre každé oko zvlášť a potom sa prepočítavajú na obe oči. Výpočet prednej vlnoplochy, čiže výpočet priebehu svetelného lúča cez šošovku v závislosti na polohe pozorovaného objektu, poskytuje užívateľovi progresívnych šošoviek kvalitné videnie ako do diaľky, tak aj do blízka. V tomto modernom výrobnom procese sú brané do úvahy všetky parametre užívateľa. Vďaka tomu vzniká unikátny povrch progresívnych šošoviek, presne na mieru potrieb užívateľa, s prihliadnutím k optimalizácii dioptrie a bočného skreslenia. Zlúčenie technológií DRT a vývojovej technológie FreeForm umožňuje optimalizovať povrch šošovky bod po bode. Výsledkom tohto výrobného procesu je vyrobenie progresívneho povrchu šošovky s dokonalou presnosťou a maximálne zindividualizovanej šošovky, ktorá poskytuje vynikajúce optické vlastnosti a najvyšší komfort videnia.


MEDZI VÝHODY POUŽITIA TECHNOLÓGIE DRT PATRÍ:

• variabilný inset
• ostré a pohodlné videnie v každom smere
• optimalizácia progresívneho povrchu šošovky s ohľadom na koreláciu medzi jedným a druhým okom – ostré binokulárne videnie
• veľmi široké pole videnia do diaľky, do blízka a na strednú vzdialenosť
• optimalizácia bočných aberácií
• eliminácia nežiaducich optických efektov pri vyšších dioptriách

Copyright JAI KUDO 2010 - 2024